Kilpailuiden tulospalvelu

SportSoftware

SportSoftware lisenssiehdot

Tämä on laillinen sopimus käyttäjän ja Stephan Krämerin kanssa. Jos olemassa ei ole muita kirjallisia sopimuksia, ”Käyttäjä” tarkoittaa laskussa mainittua seuraa. Tässä sopimuksessa ”ohjelma” tarkoittaa toimitettuja ohjelmistoja, jotka on mainittu laskussa.

Vastaanottamalla ohjelman lisenssiehdot, käyttäjä tunnustaa seuraavat sopimuksen kohdat:

  • Käyttäjä kunnioittaa tämän ohjelman rajoittamattomat tekijänoikeudet, jotka omistaa Stephan Krämer.
  • Käyttäjä saa käyttää ohjelmaa vain hänen omissa tapahtumissaan.
  • Vain tähän tarkoitukseen käyttäjä saa asentaa ohjelman useisiin tietokoneisiin yhtä aikaa.
  • Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää ohjelmaa auttaakseen muita seuroja heidän tapahtumissaan.
  • Käyttäjä ei saa siirtää tätä lisenssiä muille seuroille ilman Stephan Krämerin lupaa.

Ohjelman mukana tulee esittelytapahtumia. Joissain tapauksissa ne ovat todellisia, järjestettyjä tapahtumia. Esittelytapahtumat on tarkoitettu ainoastaan ohjelman ominaisuuksiin tutustumiseen. Käyttäjä vakuuttaakäyttävänsä esittelytapahtumien tietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan tähän tarkoitukseen.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista toteuttaa MS Windows -ohjelmaa, joka toimisi samalla tavalla kaikissa mahdollisissa laiteympäristöissä. Stephan Krämer kuitenkin vakuuttaa, että ohjelma toimii oleellisilta Osiltaan mukana tulevan elektronisen käyttöohjeen mukaisesti. Kaikki puutteet tulee raportoida Stephan Krämerille tavalla, jonka avulla Stephan Krämer pystyy toistamaan tilanteen. Tällöin Stephan Krämer takaavirhekorjauksen mahdollisimman nopeasti.

Stephan Krämer irtisanoutuu kaikista muista vastuista, mukaan lukien mahdolliset vahingot ohjelman käytöstä tai ohjelman toimimattomuudesta.

Tämä takuu on Saksan lain (German law, AGB, Common Business Law) ja kansallisten ja kansainvälisten lakien, jotka suojelee ohjelmistojen tekijöitä yleisesti, alainen.