Kilpailuiden tulospalvelu

SportSoftware

Monipäiväisen pistelaskujärjestelmät

Yhä useammissa monipäiväisissä suunnistuskilpailuissa kokonaistulokset lasketaan erilaisilla pistelaskujärjestelmillä, joissa kilpailija voi saada ”anteeksi” huonoimman suorituksensa. Näin kilpailijan ei tarvitse välttämättä osallistua kaikkiin osakilpailuihin – ja voi vaikka keskittyä muihin tarjontoihin.

Alunperin nämä ominaisuudet otettiin käyttöön Ranskassa, Skotlannissa ja Unkarissa. Aikaisemmin tähän oli oma ohjelmansa MTPoints, joka oli lisäosa käytössä olleelle MT2003:lle.

Pistelaskujärjestelmät ovat kokonaisuudessaan osa OE12 -ohjelmaa.

Laskennan tarkkuus voidaan määritellä erikseen (pyöristetty tai katkaistu)

Pistetulokset voidaan tulostaa OE12:n tulosten perusteella samaan tapaan kuin normalit aikatulokset. Lisäksi voidaan määritellä kuinka monta tulosta nykyiseen päivään asti otetaan tuloksiin mukaan. Takaa-ajolähdön lähtöaikojen laskemiseksi kokonaispistemäärät voidaan muuntaa takaisin ajoiksi.

Tällä hetkellä tarjolla on kuusi erilaista pistelaskujärjestelmää.

Standardi laskentatapa

Kilpailijan pisteet lasketaan kaavalla

1000 – 200*(keskiarvoaika – kilpailijan aika) / standardipoikkeama.

Keskiarvoaika ja standardipoikkeama lasketaan sarjan kaikista kilpailijoista. Tämä kaava on matemaattinen standardi tiedon normalisoinnille. Sitä käytetään usein kun halutaan esittää tulokset eri yksiköissä. Suunnistuksessa vastaavaa kaavaa käytetään maailmanrankingissa. Monipäiväiset kilpailut, joissa on takaa-ajolähtö viimeisenä päivänä, tulisi käyttää tätä laskentatapaa.

1000 pistettä laskentatapa

Kilpailijan pisteet lasketaan kaavalla

1000*voitajan aika/kilpailijan aika.

Tätä laskentatapaa on käytetty aikaisemmin Skotlannin 6 -päiväisillä ja se tunnetaan myös nimellä Skottilainen laskentatapa. Se kyllä kertoo oikean voittajan, mutta muiden kilpailijoiden pisteet riippuvat suuresti voittajan ajasta sekä maaston ominaisuuksista. Tästä syystä takaa-ajolähtöjä ei tulisi tässä yhteydessä käyttää.

Prosenttilaskentatapa

Kilpailijan pisteet lasketaan kaavalla

Maksimipisteet – (kilpailijan aika-voittajan aika)/voittajan aika*100.

Toisin sanoen pisteet on maksimipisteet miinus aikaero prosentteina. Maksimipisteet 100 tarkoittaa sitä, että kaikki kilpailijat, jota jäävät voittajasta yli 100%, saa nolla pistettä. Tätä menetelmää käytetään useissa kansallisissa ja alueellisissa rankijärjestelmissä. Käyttökelpoinen myös takaa-ajolähdön yhetydessä.

Tanskalainen laskentatapa

Kilpailijan pisteet lasketaan kaavalla

Maksimipisteet – aikaero voittajaan täysinä minuutteina.

Koska vain täydet minuutit huomioidaan, kaikki kilpailijat samalla minuuttiluvulla, saavat samat pisteet. Erityisesti alle minuutin voittajasta jääneet saavat samat pisteet kuin voittaja.

Brasilialainen laskentatapa

Tämä on Brasiliassa käytössä oleva laskentatapa. Lyhyesti sanottuna, 35 parhaalle annetaan pisteitä ja 3 parasta saa extrapisteitä. Käytössä on säännöt, jotka määrittelevät miten päätetään samalla sijalla olevien pisteet ajan sekä osallistuttujen osakilpailuiden lukumäärän mukaan.

Walesilainen menetelmä

Tämä laskentatapa on käytössä Croeso monipäiväisessä kilpailussa Walesissa.

Kilpailijan pisteet lasketaan kaavalla

1250 + 600 * (ParAika-kilpailijan aika)/ParAika

ParTime on lähteneiden 50 %:n keskimääräinen aika. Lähteneet tarkoittavat kaikkia lähteneitä riippumatta siitä, onko heillä hyväksytty tulos. Joten hylätyt jne. lasketaan mukaan. Jos alle 50 %:lla lähdöistä on hyväksytty tulos, ParTimea on kaikkien hyväksytyn tuloksen saaneiden 90 %:n keskimääräinen aika. ParTime voidaan laskea joko vain nykyisen salrjan perusteella tai kaikkien saman radan juoksevien sarjojen (kilpailijoiden) perusteella.