Tietosuojalauseke

Olfellowsille on tärkeää, että henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti ja asiallisesti.

Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietojen käsittelyyn kuuluvaa huolellisuutta.

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua.

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Tmi OL-Fellows om. Jouni Laaksonen, Jouni Laaksonen, puh. 040-5238538, Poijukuja 4, 21210 Raisio.

Kerättyjen tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen.

Rekisteri tietosisältö

Henkilötietona kerätään henkilön (asiakkaan) tunistamiseen liittyviä perustietoja, kuten

  • Henkilön ja yrityksen/seuran nimi
  • Yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten

  • Asiakkaan käytössä olevat tuotteet ja palvelut, niiden hankintatiedot, kuten lisenssinumerot ja laskut
  • Asiakkaan käytössä olevien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät tiedot, kuten päivitystiedot

Tietolähteet ja keräystavat

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen alussa tai kun henkilö on muutoin yhteydessä Olfellowsiin, esimerkiksi kysyäkseen lisätietoja jostain tuotteesta tai palvelusta.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa mm. viranomaisille lakisääteisiin tarkoituksiin.

Tietoja ei säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietojen käsittelyyn kuuluvaa huolellisuutta.

Henkilötietoja ei käsittele muut henkilöt kuin Jouni Laaksonen.

Henkilön oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää omat tiedot rekisteristä, pyytää muutosta tietoihinsa sekä pyytää tietojensa poistoa rekisteristä, siltä osin kun tiedot ovat tarpeettomia, tai niiden säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa syytä (kuten laskutustiedot).

Henkilöllä on myös oikeus estää asiakasviestintä ja markkinointi, kuten olfellows -uutiskirjeet.

Evästeiden käyttö

Palvelun käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi käytetään evästeitä (”cookies”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja eikä niiden avulla kerättävillä tiedoilla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.