Kuntosuunnistusten tulospalvelu

OLFRESULTS

Tulospalveluohjelma

OLFRESULTS -tulospalvelujärjestelmä sisältää tulospalveluohjelman käytettäväksi tapahtumapaikalla sekä web -tulospalvelun, jossa julkaistaan tulokset ja ylläpidetään kalenteritiedot.

Tulospalveluohjelmaa käytetään pääasiassa itse tapahtumapaikalla, kun kirjataan osallistujia maastoon ja kun tarkistetaan osallistujien leimaukset suorituksen jälkeen.

Suoritukset siirretään online -tyyppisesti web -tulospalveluun, eli suoritukset ovat web -tulospalvelussa kaikkien nähtävillä heti, kun suoritus on kirjattu tulospalveluohjelmaan. Myös kaikki mahdolliset pistelaskennat lasketaan koko ajan online, eli myös ne päivittyvät jokaisen suorituksen lisäyksen jälkeen.

Tulospalveluohjelmassa hallitaan kaikki tapahtuman aikana tehtävät muutokset sarja/ratatietoihin, henkilötietoihin, seuratietoihin ja itse suoritustietoihin. Kaikki muutokset siirtyvät web -tulospalveluun ja ovat jatkossa käytössä tulevissa tapahtumissa.

Tulospalveluohjelman käyttöohje löytyy sivun oikeasta palstasta.

Tulospalveluohjelmasta lyhyesti

OLFRESULTS perustuu tapahtumasarjoihin ja niiden kalentereihin. Kaikki suoritukset tallentuvat osallistujalle kalentereittain ja osallistujan suoritushistoria on koko ajan saatavilla. Käytössä on erilaisia kalenterilaskentoja, kuten suorituskerrat, suoritusmitalit, firmasarjan pistelaskenta ja henkilöiden cup -pistelaskenta.

Tulospalveluohjelma on tietokantapohjainen Windows -sovellus, joka toimii Windowsin versiossa 10 ja 11.

Tuettuna leimausjärjestelmänä on perinteinen Emit. Suoritustiedot (jotka sisältävät väliaikojen lisäksi myös osallistujan tiedot ja osallistumiskerrat) voidaan tulostaa Emitin EPR-3 -tulostimelle (tai vastaavalle Woosim Porti-S -tulostimelle) sekä vanhalle MTR2 -tulostimelle (Martell MCP9810).

Tulospalveluohjelma on tarkoitettu toimivaksi tiiviisti yhdessä Web -tulospalvelun kanssa. Tulokset julkaistaan Web -tulospalvelussa online -tyyppisesti heti kun suoritus on kirjattu tulospalveluohjelmaan. Jos tapahtumapaikalla ei ole nettiyhteyttä, lähetetään tulokset automaattisesti, kun tulospalvelutietokone on seuraavan kerran nettiyhteydessä (esimerkiksi kun tullaan kotiin).

OLFRESULTS on täysin yhteensopiva Suunnistusliiton Rastilippu -palvelun kanssa (ilmoittautumisten haku ja tulosten vienti).

Ennen tapahtumaa

Kun radat ovat lopullisesti valmiit, sarjat/ratatiedot voidaan syöttää tapahtumalle. Tämä voidaan tehdä tulospalveluohjelmassa, jos käytettävä tulospalvelutietokone on saatavilla, tai se voidaan tehdä web -tulospalvelussa (tuomalla IOF XML -tiedostossa suoraan ratamestarin tukiohjelmasta tai syöttämällä manuaalisesti), josta sarjat/radat siirtyvät käytettäville tulospalvelutietokoneille, kun tapahtuman käsittely aloitetaan tapahtumapaikalla.

Ennen tapahtumaa voidaan tulospalveluohjelmassa muokata myös henkilö- ja seuratietoja.

Tapahtuman aikana

Tapahtuman aikana tulospalveluohjelmalla kirjataan osallistujat maastoon (jos etukäteen kirjaus on käytössä tapahtumissa), tarkistetaan osallistujien leimaukset suorituksen jälkeen, muutetaan tarvittaessa ratojen ja rastien tietoja ja tehdään tarvittavat muutokset henkilö- ja seuratietoihin.

Maastoon kirjaus

Osallistujat voidaan kirjata maastoon joko lukemalla osallistujan kilpailukortti tai syöttämällä kilpailukortti manuaalisesti. Maastoon kirjaaminen voidaan tehdä eri tietokoneelta kuin suoritusten kirjaus. Tapahtumassa voi olla käytössä haluttu määrä tietokoneita ja kaikilla voidaan tehdä kaikki toiminnot.

Henkilö valitaan automaattisesti, jos kilpailukortti löytyy tietokannasta.

Jos käytössä on Rastilippu.fi -palvelu, luetulla kilpailukortilla haetaan automaattisesti myös oikea ilmoittautuminen ja sidotaan se tulospalvelun henkilöön. Ilmoittautumistiedoista nähdään myös ilmoittautumisen maksutilanne.

Maastoon kirjatut osallistujat näkyvät myös kaikille web -tulospalvelussa ja ne näkyvät Maastoon -tyyppisenä tulospalveluohjelmassa (ks. kuva yllä).

Kun maastoon kirjattu henkilö tulee maaliin ja kilpailukortti luetaan, ei avaudu enää mitään valintaikkunaa, ainoastaan suorituskuitti tulostuu, jos tulostin on käytössä.

Suorituksen käsittely

Osallistujan suoritus voidaan kirjata joko lukemalla osallistujan kilpailukortti tai kirjaamalla Ei aikaa -suoritus.

Henkilö valitaan automaattisesti, jos kilpailukortti löytyy tietokannasta. Samaten leimaustietojen mukaan valitaan sopivin sarja/rata ja sen mukaan suorituksen tila.

Suorituksen ajat lasketaan kortin leimauksista. Sarjalle voidaan syöttää myös yhteislähtöaika, jolloin lähtöaika lasketaan nollaleimauksen sijaan sen mukaan.

Suoritukselle voidaan valita lisäsarja, joka näytetään Web -tulospalvelussa samaan tapaan sarjana kuin varsinaisetkin kuntosuunnistussarjat. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun kuntosuunnistustapahtuman yhteydessä on joku muu kilpailu, jossa on samoja ratoja käyttäviä sarjoja. Voidaan esimerkiksi samassa yhteydessä käydä aluekilpailut, jossa normaalisarjat (H21,H35…) käyttävät samoja kuntosuunnistusratoja.

Tarvittaessa voidaan valita toinen henkilö, vaihtaa suorituksen sarja/rata, lisätä/muokata henkilö- ja seuratietoja, syöttää sakkoaika, muuttaa aikatietoja jne.

Normaalisti, kun henkilö löytyy kilpailukortilla, ei tarvitse kuin painaa Enter -painiketta.

Suorituksen käsittelyssä voidaan myös kirjata maastoon. Tällöin voidaan toimia yhdellä tietokoneella: ensimmäinen kilpailukortin luku kirjaan maastoon ja toinen sitten myöhemmin tarkistaa suorituksen, kun osallistuja tulee maastosta (tällöin ei enää avaudu valintaikkunaa, vaan tulos kirjautuu automaattisesti).

Kaikki suoritukset, samaten kuin kaikki muutokset muihin tietoihin, siirtyvät suoraan online -tyyppisesti kaikkien katsottaviksi web -tulospalveluun, sekä myös muille käytössä oleville tulospalvelutietokoneille. Myös kaikki mahdolliset pistelaskennat lasketaan koko ajan online, eli myös ne päivittyvät jokaisen suorituksen lisäyksen jälkeen.

Tulosautomaatti

Kun osallistujat kirjataan maastoon etukäteen (toisella tulospalvelutietokoneella), voidaan maalikoneella käynnistää Tulosautomaatti -näyttö, jossa maaliin tullut osallistuja lukee kilpailukortin ja näkee tuloksensa ja sarjansa tulokset.

Tulosautomaattia voidaan käyttää siten, että osallistujat suorittavat maalileimauksen jälkeen suorituksen tarkastuksen itse, eikä periaatteessa toimitsijaa tarvita lainkaan. Tulosautomaatti opastaa osallistujaa mitä tehdä. Epäselvät tilanteet (esim. hylätyt) opastetaan hoitamaan esim. kartan myynnissä.

Sarja/Rata- ja rastitietojen muokkaus

Ratojen koodeja sekä rasteilla olevia leimauslaitteiden koodeja voidaan muokata tapahtuman aikana, jos esimerkiksi koodit on syötetty radalle väärin tai leimasin varastetaan tapahtuman aikana.

Muutokset vaikuttavat jo syötettyjen suoritusten leimantarkastukseen. Jos muutokset vaativat käyttäjältä toimenpiteitä jonkun suorituksen kohdalla, merkitään suoritus Tarkasta! -tyyppiseksi (ks. kuva yllä). Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun radan kooditietojen muutos muuttaa suorituksen OK -> Leima puuttuu.

Rasti voidaan merkitä ei pakolliseksi rastiksi, jos leimasin varastetaan tapahtuman aikana. Tällöin tämä rasti ei vaikuta leimantarkastukseen.

Kaikki muutokset siirtyvät web -tulospalveluun, sekä myös muille käytössä oleville tulospalvelutietokoneille.

Henkilö- ja seuratietojen muokkaus

Henkilö- ja seuratietoja voi lisätä ja muokata suorituksen kirjauksen yhteydessä tai suoraan navigointipuusta.

Henkilölle voidaan määritellä oman kilpailukortin lisäksi tieto, näytetäänkö henkilöä web -tulospalvelun tuloksissa.

Kaikki muutokset siirtyvät web -tulospalveluun, sekä myös muille käytössä oleville tulospalvelutietokoneille.

Tapahtuman jälkeen

Kun kaikki ovat tulleet maaliin, kirjataan tapahtuma valmiiksi, jonka jälkeen web -tulospalvelussa on käytettävissä tulosten lisäksi WinSplits Online -väliaka-analyysi, lehdistötulokset ja IOF-XML -tulokset esimerkiksi Reittihärveliä varten.

Tapahtuman kirjaus valmiiksi

Kun tapahtuman käsittely on kokonaan valmis (kaikki ovat tulleet maaliin), kirjataan tapahtuma valmiiksi yhtä painiketta painamalla. Tapahtuma on tämän jälkeen tulospalvelun osalta valmis.

Tällöin tapahtuma merkitään web -tulospalvelussa valmiiksi ja web -tulospalvelu muodostaa automaattisesti WinSplits Online -väliaika-analyysin tapahtumalle.

Tapahtuma voidaan myöhemminkin ottaa uudelleen käsittelyyn, jos halutaan esimerkiksi korjata jotain tulosta. Tulokset muuttuvat normaaliin tapaan web -tulospalveluun ja kun tapahtuma kirjataan uudelleen valmiiksi, päivitetään aikaisemmin luotu WinSplits Online -väliaika-analyysi.