Kuntosuunnistusten tulospalvelu

OLFRESULTS

Web -tulospalvelu

OLFRESULTS -tulospalvelujärjestelmä sisältää tulospalveluohjelman käytettäväksi tapahtumapaikalla sekä web -tulospalvelun, jossa julkaistaan tulokset ja ylläpidetään kalenteritiedot.

Suoritukset siirretään online -tyyppisesti web -tulospalveluun, eli suoritukset ovat web -tulospalvelussa kaikkien nähtävillä heti, kun suoritus on kirjattu tulospalveluohjelmaan. Myös kaikki mahdolliset pistelaskennat lasketaan koko ajan online, eli myös ne päivittyvät jokaisen suorituksen lisäyksen jälkeen.

Web -tulospalvelussa näytetään kalentereittain tapahtumat ja niiden tulokset sekä ohjeet, uutiset, ilmoitukset ja muut halutut dokumentit. Kaikki suoritukset tallentuvat osallistujalle kalentereittain ja osallistujan suoritushistoria on koko ajan nähtävillä. Näkyvissä ovat myös suorituskertatilastot henkilöittäin ja seuroittain, suoritusmitalit sekä erilaiset pistelaskennan tulokset, jos ne ovat tapahtumissa käytössä.

Kirjautumalla seuran tunnuksilla voidaan ylläpitää kalenterin tietoja (tapahtumat, laina Emitit, ohjeet, uutiset, ilmoitukset ja muut dokumentit sekä henkilö ja seuratiedot) sekä tapahtuman tietoja, kuten sarjat/radat. Kaikki muutokset siirtyvät automaattisesti kaikille käytössä oleville tulospalvelutietokoneille.

OLFRESULTS on täysin yhteensopiva Suunnistusliiton Rastilippu -palvelun kanssa (ilmoittautumisten haku ja tulosten vienti).

OLFRESULTS sisältää ilmoittautumisten hallinnan: Tapahtumaan voi ilmoittautua esimerkiksi automaattisesti käytettävissä olevalla ilmoittautumislomakkeella. Sisältää toiminnot ilmoittautumisten muokkaukseen, karttatiedoston automaattiseen lähetykseen ja ilmoittautumisen kirjaamiseen tulokseksi tai maastoon tapahtumapäivää varten.

Web -tulospalvelusta lyhyesti

Web -tulospalvelu on responsiivinen Oracle -tietokantapohjainen web -sovellus, joka skaalautuu kaikille päätelaitteille ja toimii kaikissa moderneissa selaimissa. Se toimii tiiviissä yhteistyössä tulospalveluohjelman kanssa.

Tapahtuman tulokset ovat web -tulospalvelussa valmiit heti tapahtuman jälkeen, kun viimeinen osallistuja on tullut maaliin. Web -tulospalvelu muodostaa tällöin automaattisesti WinSplits -väliaika-analyysin (WinSplits Online), lehdistötulokset sekä XML -tulokset.

Web -tulospalvelussa on kaksi osaa: julkinen tulospalvelu ja hallinta -osio.

Julkisessa tulospalvelussa näytetään kaikille julkiset tiedot (tapahtumat kalentereittain, tulokset, ohjeet uutiset jne.) sekä julkaistaan kalenterin tapahtumien tulokset eri muodoissa, kuten:

  • Sarjakohtaiset tulokset
  • Lisäsarjat (näytetään Web -tulospalvelussa samaan tapaan sarjana kuin varsinaisetkin kuntosuunnistussarjat. Voidaan esimerkiksi samassa yhteydessä käydä aluekilpailut, jossa normaalisarjat (H21,H35…) käyttävät samoja kuntosuunnistusratoja)
  • Kaikki tulokset maaliaikajärjestyksessä
  • Firmatulokset (firmasarjan pistelaskenta)
  • CUP -pistelaskenta
  • Suorituskertojen laskenta ja mitalilaskenta (esimerkiksi kulta, hopea ja pronssi -mitalit eniten osallistuneille henkilöille)
  • Kalenterin tapahtumiin osallistuneet henkilöt ja firmat

Kirjautumalla seuran tunnuksilla siirrytään hallinta -osioon, jossa voidaan ylläpitää tarvittavia tietoja sekä myös esimerkiksi seurata tapahtuman kehitystä tapahtuman aikana tai katsoa tilastotietoja tapahtuman jälkeen.

Kaikki muutokset siirtyvät automaattisesti kaikille käytössä oleville tulospalvelutietokoneille.

Julkinen tulospalvelu

Web -tulospalvelun julkisella puolella näytetään tapahtumat kalentereittain, ohjeet, uutiset, ilmoitukset ja muut dokumentit sekä tulokset ja kalenterin asetusten mukaiset kalenterilaskennat, kuten suorituskerrat, suoritusmitalit, firmasarjan pistelaskenta ja henkilöiden cup -pistelaskenta.

Kalenteri voidaan määritellä myös sellaiseksi, että näytetään vain tulokset.

Alla on kuvattu lyhyesti joitain julkisen tulospalvelun osia, mutta parhaimman kuvan saanee vierailemalla Turku-Rastien sivuilla. Turku-Rasteilla on käytössä suoritusmitalit ja firmasarjan pistelaskenta.

Web -tulospalveluun tultaessa siirrytään automaattisesti siihen kalenteriin, jossa käyttäjä viimeksi on sivuilla ollut. Toiseen kalenteriin tai toiseen tapahtumasarjaan voidaan siirtyä yläpalkin Vaihda kalenteria -painikkeella.

Tulospalvelun ohjeet saa näkyviin yläpalkin Ohje -painikkeella.

Kalenteri

Kalenterisivulla näytetään kalenterin kaikki tapahtumat, tuloslinkit sekä ylimmäisenä seuraava/viineisin tapahtuma.

Kaikki muut sivut avautuvat oikean ylänurkan Valikko -painikkeella.

Tulokset

Tulossivulla näytetään sarjoittain tapahtuman tulokset sekä maastoon kirjatut osallistujat.

Kun tapahtuma on valmis, valikosta pääsee myös WinSplits -väliaika-analyysiin, Liveloxiin/Reittihärveliin (jos tapahtumalle on sellainen muodostettu), lehdistötuloksiin ja XML -tuloksiin.

Osallistujan nimeä napsauttamalla pääsee suoraan osallistujan kaikkiin tuloksiin ja seuraa napsauttamalla seuran osallistujien yhteenvetoon.

Hallinta -osio

Web -tulospalvelun hallinta -osiossa voidaan seuran tunnuksilla kirjautuneena ylläpitää seuran tapahtumasarjoja, kalentereita, tapahtumia, laina-emittejä, ohjeita, uutisia, ilmoituksia ja muita dokumentteja sekä jatkossa myös tapahtuman tuloksia.

Kun hallinta -osioon kirjaudutaan, siirrytään automaattisesti sopivimpaan seuran tapahtuman ohjausnäkymään, jossa kaikkia tapahtuman tietoja voidaan muokata keskitetysti.

Kaikki web -tulospalvelussa tehdyt muutokset siirtyvät automaattisesti kaikille käytössä oleville tulospalvelutietokoneille.

Tapahtuman ohjausnäkymä

Tapahtuman ohjausnäkymässä näkee kerralla tapahtuman tilan ja kehittymisen (kuten maastotilanne tapahtuman aikana).

Tapahtuman ohjausnäkymässä voidaan muokata tapahtuman perustietoja, sarja/ratatietoja ja jatkossa myös ylläpitää tapahtuman tuloksia. Siitä voidaan siirtyä edelleen muokkaamaan tapahtumasarjan tai kalenterin tietoja.

Kun tapahtuman radat ovat lopullisesti valmiit, sarjat/ratatiedot voidaan syöttää tapahtumalle jo etukäteen web -tulospalvelussa, josta sarjat/radat siirtyvät käytettäville tulospalvelutietokoneille, kun tulospalveluohjelma käynnistetään tapahtumassa.

Tapahtuman ylläpito

Seuran käyttäjätunnusten käyttöoikeuksilla voidaan määritellä, että tapahtuman tulospalvelijat voivat ylläpitää ainoastaan tapahtuman tulostietoja, jolloin he eivät voi muokata tapahtuman (tai kalenterin) muita tietoja.

Seuran pääkäyttäjä voi muokata kaikkia tapahtuman (ja kalenterin) tietoja.