Ratasuunnittelu

Condes

Condes 10 versiohistoria

 • Condes 10.1.3, 18.8.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

OCAD -kartat: Kun aluesymbolissa on viivasymboli reunaviivana ja viivasymboli on merkitty piilotetuksi, reunaviivaa ei piirretä.
Pistesuunnistusradan rastimääritteet: Jos rastimääritekohteessa on määritelty näytettäväksi ainoastaan tietty rastijoukko, rastien lajittelu ei toiminu oikein.
Rastiväliviivoja pakolliseen ylityspaikkaan/ylityspaikalta ei viety oikein vientitiedostoihin.
Condes kaatui, kun luotiin uusi tapahtuma, eikä muita tapahtumia ollut auki ja kartalla oli taustakartta, jota ei ollut olemassa.
OCAD -kartta:Piilotetuiksi määritetyt symbolit näytetään piilotettuina myös taustakartalla.
 • Condes 10.1.2, 17.7.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Ranskankielinen Online -ohje.
Pascal Moutault on kuluttanut monia tunteja kääntäessään Online -ohjeen raskaksi. Suuret kiitokset, Pascal!
GPS -viesnti: KMZ -tiedosto sisältää nyt LatLonQuad notation ja LatLonBox notation -kentät geoviitattuina.Erilaisia virhekorjauksia ja parannuksia.
 • Condes 10.1.1, 14.6.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Yksinkertainen KML -vienti: Tässä viennissä on rata ja rastit reittipisteinä.PostScript -tulostus, EPS-, SVG- ja KMZ -vienti: Jotkut alueet täytettiin mustalla värillä.
PostScript -tulostus ja EPS -vienti: Leveän bittikartan sisältämät kohteet piirrettiin väärin.
 • Condes 10.1.00, 8.6.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Geoviitatut kartat: Tuki useammille koordinaattijärjestelmille.

Ennen tätä versiota, ainoastaan UTM/WGS84 -koordinaattijärjestelmä oli tuettuna.

Tukeen sisältyy geoviitatut OCAD -kartat, GeoTiff -tiedostot ja bittikarttatiedostot, joilla on World File -tiedosto.

Lisätty pituus- ja leveysaste rastin työkaluvihjeeseen, kun hiiren osoitin siirretään rastin päälle.OCAD -kartat: Jotkut kohteet tunnistettiin virheellisesti ja jätettiin tämän vuoksi kokonaan pois tai olivat virheellisesti muotoiltuja (kuten kursiivi teksti).
Geoviitatut PDF- ja Tiff -tiedostot: Kun viedään geoviitattu kartta PDF- tai Tiff -tiedostoon, viety PDF- tai Tiff -tiedosto on myös geoviitattu.Rastit -taulukko: Näytetään nyt koordinaatit siitä näkymästä, jolla rasti on käytössä, eikä aina näkymästä 1.Rastiväliviivoja tai rastireittiä ei näytetty, jos rastit olivat lähellä toisiaan.
Uuden rastin lisäys: Palautettu käyttöön ominaisuus, että rastikoodit voidaan hakea etukäteen muodostetuista rastikoodeista.Kun napsautetaan tilarivin koordinaatteja, näytetään vuorotellen pituus- ja leveysaste ja maastokoordinaatit.OCAD -kartat: Taustakarttojen ja grafiikkatiedostojen polkunimien käsittelyssä tapahtui joskus virhe.
OCAD -kartat: Symbolit, joiden toissijainen katkon pituus oli asetettu nollasta poikkeavaan arvoon, mutta pääkatkon pituus oli 0, piirrettiin katkottuna.
GPS -vienti: KML -tiedostoon viety kartan kuva ei ollut skaalattu oikein, jos tulostusmittakaava oli eri kuin kartan mittakaava.
Condesin tekstikohde: Jos vakioteksti sisältää ”tapahtuman nimen”, myös tapahtuman päivämäärä lisätään.
 • Condes 10.0.14, 10.4.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Lisätty siivoustoiminto. Nyt käytettävissä on valikkotoiminto, jolla voidaan poistaa kaikki rastit, jotka eivät ole enää käytössä millään radalla.OCAD -kartat: Tekstisymbolin rivin sisennus ei aina ollut oikein.
Rastimääritteet: Virhe rakenteessa, jos radalla oli viitoituksia.
PDF -vienti: Virhetilanne, kun kartalla oli viivakohde, joka oli kokonaan näkymätön.
 • Condes 10.0.13, 7.3.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

OCAD -kartat, jotka sisälsivät virheellisiä osia, aiheuttivat Condesin kaatumisen.
Rastimääritteet: Poistettu vapaavalintaisten rastien rastivälien kuvaukset.
OCAD -kartat: Taustakarttojen tiedostonimien ”kansallisia” merkkejä ei huomioitu oikein.
XML -vienti: Kansallisia merkkejä sisältäviä nimiä ei aina enkoodattu oikein UTF-8 -merkistössä.
Rastiväliviivojen automaattinen katkaiseminen: Katkot eivät olleet oikein linkitetyssä näkymässä, jossa oli eri mitat kun päänäkymässä.
 • Condes 10.0.12, 13.2.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

PDF -vienti: Parannettu CMYK -värien käsittely JPG- ja TIF -bittikarttatiedostoista. Parannettu JPG -bittikarttojen käsittelyä.Rastiväliviivojen katkaiseminen: Korjattu pieniä virheitä.
Rastikoodien korkeus korjattu ”kaikki rastit” -kartalla.
Rastimääritteet: Viitoituksen pituus lähtöpaikasta K-pisteelle ei ollut aina oikein.
Jos OCAD -kartalla oli taustakarttoja, kartan kehykset eivät aina olleet oikein.
Rastireitin viiva ei aina virkistetty oikein.
 • Condes 10.0.11, 21.1.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Rastin muokkaus: Rastin sijainnin muutos ei aina tallentunut.
Kartta: Täytetyt alueet eivät aina piirtyneet oikein.
Sakset -työkalu: Kun Sakset -työkalulla vedetään rastiväliviivaa pitkin, on mahdollista vetää taivutuksen yli.
Rastimääritteet: Fonttikoko pienenee, kun näytetään kenttä, jossa on kaksi tekstiä.
Rata -taulukko: Kopiointi leikepöydälle kopioi väärät ratapituudet.
Kartat: Kun käytetään bittikarttaa ja world -tiedostoa kartan geo-referoimiseen, UTM -vyöhykettä ei luettu oikein, kun tapahtumatiedosto avattiin uudelleen.
 • Condes 10.0.10, 7.1.2020
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Rasti -valintaikkuna: Lisätty mahdollisuus siirtää rastin sijaintia nykyisessä näkymässä ensimmäisessä välilehdessä.XML -vienti: Rogaining -radan pisteet vietiin väärin.
Kartan piirron suorituskyvyn optimointia.Pieniä virheenkorjauksia.
 • Condes 10.0.8, 1.12.2019
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

PDF -vienti: Grafiikkakohteet, jotka käyttivät RGB -värejä, myös viedään nyt RGB -väreilläOCAD -kartat: Pieniä päivityksiä kaksoisviivan täyttöön. Pieni päivitys merkkijonotaulukon käsittelyyn
Leikkaustyökalu (Sakset): Kun leikataan rastiympyrää, leikkaus on nyt 10 astetta (ennen 30 astetta)Reunaviivat: Varmistetaan tasamittaiset katkot
Parannettu leikkaustyökalua, kun leikataan rastiväliviivojaKorjattu ruudun uudelleenpiirtoa, kun karttaa vieritetään hiirellä
Rastimääritteet, mitat sarakkeessa F: Fontti skaalautuu nyt, jos teksti on liian suuri siihen
 • Condes 10.0.7, 23.10.2019
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Rastiympyrän työkaluvinkki näyttää nyt radanm pituuden lähdöstä tälle rastilleRadan muokkaus: yhteisen rastin lisääminen ennen ja jälkeen silmukan
Parannetty näytön piirtämisen suorituskykyäPerhoslenkki, jossa lähtö yhteisenä rastina. Rastiväliviivaa takaisin perhoslenkin alkuun ei piirretty
Rastiväliviivojen automaattinen leikkaus ei toiminut oikein, kun leikkaavana kohteena oli rastinumero
ISSprOM2019 -mitat: Eivät skaalautuneet oikein kartan mittakaavan mukaan
Parannettu sivukoon laskentaa
Uuden rastin lisäys: Oletusarvoinen rastinumero ei aina ollut tapahtumaan määritellyn ensimmäisen rastinumeron mukainen
OCAD -versio 8 ja vanhemmat versiot: TIetyissä erityistilanteissa, kaikkia kohteita ei piirretty lainkaan
Viitoitus lähdöstä K-pisteelle: Pituutta ei aina laskettu oikein
 • Condes 10.0.5, 3.10.2019
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Parannetty näytön piirtämisen suorituskykyäLukuisia pieniä parannuksia
 • Condes 10.0.4, 13.9.2019
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

PDF/bittikartta/EPS -vienti: Näkymään linkitettyjen rastien rastinumeroiden sijainnit olivat väärin.
Ylitys/alitus -symbolit: Näkymään linkitettyjen ylitys/alitus -symbolien koot olivat väärin.
PDF -vienti: Bezier -käyrällä piirrettyjen segmenttien kohdistetut pisteet saattoivat johtaa outoon lopputulokseen.
 • Condes 10.0.3, 7.9.2019
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

PDF -vienti: Lisätty tuki kunkin radan viemiseen omaan tiedostoon.PDF -vienti: Päälletulostus -operaattori ei oikein kaikissa tilanteissa.
OCAD 12+ grafiikkakohteet eivät näkyneet oikein.
Kaikki rastit fonttikoko oli väärin.
Risteävien rastiväliviivojen leikkaus ei toiminut aina oikein.
Eri näkymien välillä linkitetyt mitat eivät toimineet oikein.
 • Condes 10.0.2, 10.08.2019
Uudet ominaisuudetParannetut ominaisuudet

Korjaukset

Päälekkäin menevät rastiympyrät: Rastiväliviiva piirrettiin rastiympyröiden sisälle.
Rastiväliviivat: palan poistaminen ei aina onnistunut.
OCAD 12+ -symbolit, jotka on merkitty suojatuiksi JA piilotetuiksi, olivat näkyvissä.
OCAD -vienti: Kaikki rastikoodit näytettiin koodilla ”10” rastimääritteissä.
Kaikki rastit -rastikoodit: Kun tulostusmittakaava on eri kuin kartan mittakaava, rastikoodit olivat väärän kokoiset.