Ratasuunnittelu

Condes

Condes -ohjelmistopaketin lisenssisopimus

Tämä on laillinen sopimus sinun (”Lisenssinsaaja”) ja Finn Arildsen Softwaren (”Lisenssinantaja”) välillä. Ohjelmistopaketin lataaminen ja/tai asentaminen ja/tai käyttäminen, on osoitus siitä, että olet lukenut nämä ehdot, ymmärtänyt ne ja hyväksynyt ne.

Lisenssin myöntäminen

a) Lataamalla ohjelmistopaketin, lisenssisopimus antaa sinulle seuraavat oikeudet:

i) Kevytversio

Tämä osa on voimassa vain, jos ohjelmisto on toimitettu Lisenssinsaajalle ohjelmiston testausta varten (”Kevytversio”). Kevytversio toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman mitään nimenomaisia ​​tai epäsuoria takuita tai tukea, jonka ainoana tarkoituksena on antaa lisenssinsaajalle mahdollisuus arvioida ohjelmisto ja käyttää sitä pieniin tapahtumiin.

b) Kun sinulle on myönnetty voimassa oleva lisenssiavain, tämä lisenssisopimus antaa sinulle seuraavat oikeudet lisenssityypin mukaan:

i) Yhden käyttäjän lisenssi

Tämä lisenssisopimus (”lisenssi”) sallii lisenssinsaajan käyttää ohjelmistopakettia (“ohjelmistopaketti”) tapahtumiin, joiden järjestämiseen käyttäjä on suoraan osallisena. Tämäntyyppistä lisenssiä ei voi käyttää ketään, joka tarjoaa kaupallisena palveluna tapahtumien järjestämistä tai tapahtumien järjestäjille tarkoitettujen palvelujen suorittamista.

Ohjelmistopaketti sisältää ohjelmiston ja dokumentaation. Tämä ei-yksinoikeuslisenssi, jolla ei ole oikeutta alilisensoida, antaa oikeuden asentaa ja käyttää ohjelmistoa missä tahansa yksittäisessä tietokoneessa, jossa on voimassa oleva käyttöjärjestelmän käyttöoikeus. Samanaikaista käyttöä kahdessa tai useammassa tietokoneessa, käyttöä lähiverkossa tai muussa verkossa, ei sallita ilman lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellä esitetyn mukaisesti lisenssinsaaja ei saa käyttää ohjelmistoa tavalla, joka mahdollistaa muiden käyttäjien kuin lisenssinsaajan käyttää ohjelmistoa. Lisenssinsaaja voi asentaa toisen kopion ohjelmistosta yksinoikeudelliseen käyttöön joko koti- tai kannettavaan tietokoneeseen, mutta saa käyttää vain yhtä kopiota kerrallaan.

ii) Seuralisenssi

Seuralisenssi myönnetään suunnistusseuralle tai vastaavalle, ei-kaupalliselle yhteisölle. Tämän tyyppistä lisenssiä eivät voi käyttää yhteisöt, jotka tarjoavat kaupallisena palveluna tapahtumien järjestämistä tai tapahtumien järjestäjille tarkoitettujen palvelujen suorittamista.

Tämä lisenssisopimus (”lisenssi”) sallii lisenssinsaajan käyttää ohjelmistopakettia (“ohjelmistopaketti”) tapahtumiin, joissa lisenssinsaaja on pääjärjestäjä.

Erityisesti lisenssiä ei saa käyttää kolmansien osapuolten järjestämiin tapahtumiin, joissa lisenssinsaaja tarjoaa palveluita, mutta ei ole pääjärjestäjä. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi muut suunnistusseurat ja tapahtuman järjestäjät.

Ohjelmistopaketti sisältää ohjelmiston ja dokumentaation. Tämä ei-yksinoikeuslisenssi, jolla ei ole oikeutta alilisensoida, antaa oikeuden asentaa ja käyttää ohjelmistoa useammassa kuin yhdessä tietokoneessa, joissa on voimassa oleva käyttöjärjestelmän käyttöoikeus. Samanaikainen käyttö kahdessa tai useammassa tietokoneessa on sallittu. Jollei edellä esitetystä muuta johdu,

  • Tietokoneiden lukumäärä, johon ohjelmistoja voidaan asentaa ja käyttää, sovitaan lisenssin myöntämisen yhteydessä.
  • Lisenssinsaaja ei saa käyttää ohjelmistoa tavalla, joka mahdollistaa muiden käyttäjien kuin lisenssinsaajan käyttää ohjelmistoa.

iii) Pro -lisenssi

Tämä lisenssi antaa lisenssinsaajalle oikeuden käyttää yhtä ohjelmistopaketin kopiota. Kaikki lisenssinsaajan työntekijät voivat käyttää ohjelmistoa lisenssinsaajan hallinnoimissa tiloissa.

Ohjelmistopaketti sisältää ohjelmiston ja dokumentaation. Tämä ei-yksinoikeuslisenssi, jolla ei ole oikeutta alilisensoida, antaa oikeuden asentaa ja käyttää ohjelmistoa useammassa kuin yhdessä tietokoneessa, joissa on voimassa oleva käyttöjärjestelmän käyttöoikeus. Samanaikainen käyttö kahdessa tai useammassa tietokoneessa tai käyttö lähiverkossa tai muussa verkossa on sallittua ilman Lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellä esitetyn mukaisesti lisenssinsaaja ei saa käyttää ohjelmistoa tavalla, joka antaa muiden käyttäjien kuin lisenssinsaajan käyttää ohjelmistoa.

Voimassaolo

Tämä lisenssi on voimassa, kun lisenssinsaaja käyttää ohjelmistoa ensimmäistä kertaa, ja se jatkuu voimassaolon päättymiseen saakka. Finn Arildsen Software voi irtisanoa tämän sopimuksen, jos Lisenssinsaaja rikkoo sen ehtoja.

Lisenssi on voimassa seuraaville versioille:

Versiosta, joka on voimassa lisenssin ostopäivänä, ja päivitykset, jotka on julkaistu kolme vuotta ostopäivästä.

Lisensoituja versioita voidaan käyttää toistaiseksi.

Muut rajoitukset

Lisenssinsaaja ei saa vuokrata tai muuten kaupallistaa ohjelmistoa millään tavalla. Lisenssinsaaja ei saa palauttaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja lähdekoodiksi, selvittää ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja tai muutoin saattaa ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen koodia yleisesti ymmärrettävään muotoon.

Vastuunrajoitukset

Ohjelmisto on toimitettu ”Sellaisena kuin se on”, ilman mitään takuita ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumenttien virheettömyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista. Käyttäjä vastaa kaikista ohjelmiston ja siihen liittyvän aineiston käyttötuloksiin ja suorituskykyyn liittyvistä riskeistä.

Lisenssinantaja, tai muu osapuoli, joka on jakanut ohjelmistoa, ei ole vastuussa mistään Lisenssinsaajan kärsimistä epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa ohjelmiston tai siihen liittyvän aineiston käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista tuoton tai voiton vähentymisestä, tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muista taloudellisista vahingoista, vaikka Lisenssinantajalle tekijälle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.